Trilogia de vídeos sobre la competència discursiva

https://youtu.be/cteGpQu5G24

Aquest és el primer de tres vídeos centrats en la competència discursiva, necessària per aprovar un C1 o un C2 de qualsevol llengua segons la normativa europea. L’error en signes de puntuació és un defecte en l’expressió escrita que s’arrossega d’altres llengües que el candidat coneix. En aquest vídeo, resumim les funcions de cada signe de puntuació basant-nos en el que vàrem escriure l’any 2018 en els materials Sapientia 157 (p. 127-134), descarregables gratuïtament des del següent enllaç: http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/184964. Acabem el vídeo amb el comentari de les errades més habituals en signes de puntuació segons la nostra experiència docent i correctora en B2, C1 i C2. En aquest canal, hi ha altres vídeos interessants per reforçar la qüestió dels pronoms febles. Per això, us recomane la llista d’aquest canal dedicada al tema: https://youtube.com/playlist?list=PLCypAsAPbptim3YLzbQWMPIKnQtWnlhZH

https://youtu.be/pRNemMECXTM

Aquest és el segon dels tres vídeos centrats en la competència discursiva, necessària per aprovar un C1 o un C2 de qualsevol llengua segons la normativa europea. L’error a l’hora de dissenyar l’esborrany arrossegarà problemes en el resultat final de qualsevol de les produccions (monòleg, diàleg, mediació oral, creació, interacció o mediació escrita). Sense ànims d’indicar una única forma d’elaborar els esborranys, en aquest vídeo, suggerim aspectes pràctics per millorar-los de cara a la prova de C1 o de C2 i errors dels quals cal fugir.

https://youtu.be/XIeGkKeUrYM

Aquest és el tercer i últim dels vídeos centrats en la competència discursiva, necessària per aprovar un C1 o un C2 de qualsevol llengua segons la normativa europea, que he elaborat per encetar el 2021. He trobat necessari elaborar aquest vídeo amb exemples d’errades habituals en la pronominalització en les expressions escrites de B2, C1 i C2 (moltes es plasmen igualment en l’expressió oral). El fet de no utilitzar pronoms febles com a mecanisme de referència propi en les redaccions i en els orals implica una manca de genuïnitat i d’idiomatisme que costa fer veure als estudiants de valencià, i més encara als candidats a les proves que es preparen per lliure.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *