juliol 18, 2020

Correccions

Si eres de les persones que m’ha escrit perquè la prepare per a les proves de C1 o de C2, potser t’interessa saber que oferesc un servei de correcció puntual i individual d’expressions orals i escrites amb assessorament personalitzat sobre punts febles que et fa falta repassar. Pensa’t si t’interessa. Seria una mena de correcció funcional, com els entrenaments funcionals. Els serveis de correcció que oferesc són els següents:

Què aconseguiràs?

  • Tindre una idea clara del teu nivell en l’escrita, en l’oral o bé en ambdues destreses.
  • Tindre una correcció detallada i personalitzada: més val una correcció ben feta per entrenar que no deu correccions superficials que l’alumne no entenga.
  • A partir de la correcció, t’oferesc propostes específiques per revisar els punts clau que necessites millorar en el teu oral o escrit.