juliol 18, 2020

Manuals Aina Monferrer per a la preparació de certificacions de nivells C (tots els materials que s’indiquen tot seguit contenen materials diferents, no repetits)

L’agost de 2022, apareix un altre manual en l’editorial Àrbena per a la preparació de proves de C1 i de C2, que és comnplementari de De mica en mica (2021) i que s’anomena S’ompli la pica:

Es pot comprar en qualsevol llibreria o ací: https://www.arbena.net/tienda/Sompli-la-pica-p488446771 Aquest manual ha estat elaborat no només per Aina Monferrer, sinó també per Joan Monferrer. Es tracta d’un manual complet amb la normativa explicada per escrit i enllaçada a vídeos, a més de contenir models de proves dels tres tipus oficials (PUC EOI, JQCV i CIEACOVA) enunciats amb esquemes de molts gèneres de text. El manual De mica en mica funciona molt bé com a complement del S’ompli la pica:

L’AGOST DE 2021, VAIG PUBLICAR UN MANUAL AMB TASQUES DE TOTS ELS TIPUS PER A LA PREPARACIÓ DEL C1 I DEL C2 QUE ES POT ADQURIR:

A banda d’això, teniu a la venda ací tres manuals (2020) en format PDF amb tasques pràctiques per preparar les diferents destreses de les proves oficials de valencià de C1 i de C2, específicament amb el format i característiques de les Proves de Certificació d’EOI, però també són útils per preparar les proves de C1 i C2 de la JQCV i de CIEACOVA.

82 fitxes per treballar l’expressió oral.

MonòlegsDiàlegsTriàlegsMediacions orals
4121713

35 tasques per treballar les comprensions escrites i orals.

Comprensions escrites
Omplir buits amb una paraula (cloze)Relacionar fragments i idees
98
Comprensions orals
Opció múltipleRelacionar fragments d’àudio amb ideesOmplir buits d’enunciats amb el que s’escolta
963

22 tasques i models per treballar l’expressió escrita, amb gèneres textuals diversos i explicacions sobre les característiques de cadascun.

Escrits de creacióEscrits d’interaccióEscrits de mediació
5512