Procediments discursius de la divulgació científica en l’àmbit periodístic: l’èxit mediàtic de la maleïda partícula de Higgs

Procediments discursius de la divulgació científica en l’àmbit

periodístic: l’èxit mediàtic de la maleïda partícula de Higgs

He deixat ací a dalt un enllaç a un article de Vicent Salvador i meu. Es tracta d’una anàlisi sobre la repercussió mediàtica que va tenir el descobriment del bosó de Higgs en la premsa periòdica en diverses llengües: català, espanyol i anglès, que estudia un corpus de notícies d’entre els anys 2011 i 2012. Aquest article és fruit d’una comunicació que vàrem presentar al Congrés de l’Anglo-Catalan Society l’any 2012, celebrat a Sheffield.

S’allunya del meu camp d’investigació actualment central, que és la poesia de Vicent Andrés Estellés, però té relació amb el priojecte UJI del qual forme part: “El discurs divulgatiu en català i en espanyol: gèneres, estils i estratègies argumentatives en la gestió social dels coneixements”.

https://www.academia.edu/4733292/Procediments_discursius_de_la_divulgaci%C3%B3_cient%C3%ADfica_en_l_%C3%A0mbit_period%C3%ADstic_l_%C3%A8xit_medi%C3%A0tic_de_la_male%C3%AFda_part%C3%ADcula_de_Higgs_JOCS_2012_

Si voleu citar-lo, podeu fer-ho així:

Monferrer, Aina; Salvador, Vicent (2012) “Procediments discursius de la divulgació científica en l’àmbit periodístic: l’èxit mediàtic de la maleïda partícula de Higgs”. Journal of Catalan Studies: 128-150 

Podeu accedir des d’ací també a la presentació Prezi que he fet servir per presentar aquesta investigació al Congrés de l’Anglo-Catalan Society l’any 2012, celebrat a Sheffield:

PreziHiggs

http://prezi.com/wc207ywwh6hh/la-particula-de-higgs/

El dia 24 de gener de 2014 es fan ressò de la nostra investigació sobre el discurs mediàtic sobre el bosó de Higgs en l’Observatori de les Dues Cultures de la revista Mètode

També ens han esmentat en els següents mitjans

http://www.levante-emv.com/castello/2014/03/21/uji-analiza-mezcla-mito-realidad/1092258.html?utm_medium=rss

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/investigadores-uji-analizan-efecto-mediatico-bosson-higgs_866808.html

Salut!

Aina

2 thoughts on “Procediments discursius de la divulgació científica en l’àmbit periodístic: l’èxit mediàtic de la maleïda partícula de Higgs

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *