Píndoles audiovisuals de normativa

El meu canal de Youtube compta amb una nova secció en què explique qüestions puntuals de normativa amb vídeos breus i il·lustratius. Per ara, hi ha penjades les següents píndoles, tot i que açò no para

Píndola 1. Platja i pluja
Píndola 2. *Apoyar: recolzar, donar suport
Píndola 3. Elisió vocàlica en femenins
Píndola 4. Verbs acabats en -itzar

Píndola 5. Pseudoderivats
Píndola 6. Què és l’estàndard?
Píndola 7. L’apostrofació
Píndola 8. El pronom feble EN
Píndola 9. Interferències en els pronoms febles
Píndola 10. El pronom feble HI
Píndola 11. La connexió i els connectors formals
Píndola 12. Usos de per què, per a què i perquè
Píndola 13. Usos de què i que
Píndola 14. Usos dels connectors doncs, posat que i com que
Píndola 15. Els connectors A poc a poc, Quant a i Al cap i a la fi

Estem preparant properes píndoles sobre perífrasis d’obligació, neologismes, el guionet i remarques d’ús sobre certes paraules.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *