Omet navegació

Comiat i referències bibliogràfiques

Referències bibligràfiques

Bibliografia primària

Andrés Estellés, Vicent (2016) Poema I. Horacianes. Dins: Obra Completa IV Revisada. València: Tres i Quatre, p. 126.

Ausiàs March, "La gran dolor que llengua no pot dir". A cura de Pere Bohigas, revisada per Amadeu J. Soberanas i Noemí Espinàs. Pròleg de Lola Badia. Barcelona: Barcino. 2000: http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/fragments/200/8/-/0/-/ausias-march.html

Baltasar, Eva (2017) "Nu". Dins: Neutre. Alzira: Bromera, p. 13.

Calders, Pere (1978) Invasió subtil i altres contes. Barcelona: Grup 62.  Lectura de  https://drive.google.com/file/d/1YRekIDcvPutnmjiwYezYdsQsl9g9Triq/view?usp=sharing

Conte Juanjo Millás. Enllaç https://drive.google.com/file/d/1m60y4cqCslcCP42x8-8BKcqXNw0Vttfb/view?usp=sharinghttps://elpais.com/diario/1992/12/28/madrid/725545455_850215.html

Estellés, Vicent (1971) "Els amants", Llibre de meravelles. València: Tres i Quatre. Recitat per Ovidi Montllor https://www.youtube.com/watch?v=2ptTQJmK1i0

Fuster, Joan (2012) Diccionari per a ociosos. Barcelona: Edicions 62. http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/fragments/50/3/-/0/-/joan-fuster.html

Fuster, Joan (2019) "Trenta aforismes imprescindibles de Joan Fuster", compilats per Teresa Ciges per a Saó https://revistasao.cat/30-aforismes-imprescindibles-de-joan-fuster/

García Márquez, Gabriel (2002) Cien años de soledad. Madrid: DeBolsillo.

Miquel, Dolors (2006) "Mare nostra". Dins: Missa pagesa. Barcelona: Edicions 62. https://www.catorze.cat/noticia/2276/mare/nostra

Rusiñol, Santiago (1907) L'auca del senyor Esteve. Viquitexts. https://ca.wikisource.org/wiki/L%27auca_del_senyor_Esteve 

Simón, Carla (2017) Estiu 1993. Barcelona: Inicia Films/Avalon. Fragment: https://www.youtube.com/watch?v=_Badw6qeI3k

Bibliografia secundària

Calduch, Carme, Monferrer, Aina (2015) “The translation of poetry as a didactic tool for multilingual teaching in Catalan as a Foreign Language: a proposal”. Dins: Ibarra, Ballester et al. (eds.) Retos en la adquisición de las literaturas y de las lenguas en la era digital. València: Universitat Politècnica de València, pp. 125-129. https://drive.google.com/file/d/1zSTbL9qNrLj0clZT0_f3AliAWbwa2GbF/view

Cantero, Francisco (2020) “Formación en mediación lingüística para la enseñanza de lenguas extranjeras”, Conferencias EOI Castelló, febrero de 2020.

Cantero, Francisco; De Arriba, Clara (2004) “Actividades de mediación lingüística para la clase de ELE”. Red ELE, 2: 1-19. 

Consell d’Europa (2001) Marc Europeu Comú de Referència.

Consell d’Europa (2018) Companion Volume with New Descriptors. 

De Arriba, Clara; Cantero, Francisco (2004) “La mediación lingüística en la enseñanza de lenguas”. Didáctica (Lengua y Literatura), 16: 9-21. https://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/article/view/DIDA0404110009A

Monferrer Palmer, Aina (2020) Canal per aprendre valencià d'Aina Monferrer Palmer: https://www.youtube.com/channel/UCjOTCayEhM-wU_bMCRd1_0Q

Monferrer Palmer, Aina (2020) De mica en mica, materials didàctics i recerca: http://ainamonferrer.com/

Monferrer, Aina (2019) Estellés i la literatura a l’aula. València: Alfons el Magnànim.

Trovatto, Giuseppe (2014) “Las estrategias de la mediación lingüística para fomentar el aprendizaje de las destrezas orales bilingües (español-italiano)”, Dialogía, 8: 162-180 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4918610