Omet navegació

Per ampliar la preparació de la mediació per a proves de certificació C1 i C2

La mediació: com treballar-la amb models de tasques orals i escrites
En aquest vídeo, podeu veure models de tasques de mediació oral i escrita segons el model i el nivell de les proves de valencià de C1 i de C2 d'EOI per poder-les practicar.

Ara ja podeu treballar fitxes de mediació segons el model oficial

Després d'haver completat aquest itinerari de coneixement de les microhabilitats de mediació, esteu preparats per entrenar-vos amb tasques amb format real de les proves de mediació oral i escrita de les Proves de Certificació d'EOI C1 i C2. Ara ja entendreu que, a banda d'un text oral o escrit amb correcció lingüística i comunicativa avançades, en les tasques de mediació també se us demana que feu servir de manera efectiva certes microhabilitats de mediació de les que hem treballat ací.