Omet navegació

Sintetitzar

Tasca

Duració.
10 minuts

Posa-li títol en veu alta al conte que acabes de resumir.

Exemples de resolució d'aquesta tasca

Exemple 2 de resum i de síntesi