Omet navegació

Mediació entre llengües diferents (interlingüística)

Aquest segon vídeo és repetició de l'explicació de per què cal també treballar la mediació interlingüística.

Per què treballem la mediació interlingüística si no apareix en les proves oficials?

Com ja hem dit suara, perquè, tot i que no es demana un exercici concret en les proves de mediació entre llengües diferents, mentalment sí que traduïm entre llengües diferents (a CIEACOVA sí que se sol demanar).

Això fa que sovint tinguem interferències de la nostra llengua origen i que això produesca calcs i interferències (els típics castellanismes) i que això ens penalitze en l'avaluació de la prova.

Treballant explícitament la mediació entre llengües diferents, serem més conscients d'aquest fenomen perillós.