Omet navegació

Postil·lar (escrit)

Comentar un text

Duració.
30 minuts

Has d’explicar o comentar dos dels tres aforismes de Joan Fuster que tens en les següents imatges segons el que volen dir per a tu. M’has d’enviar el text escrit de comentari dels tres aforismes a la direcció de correu electrònic des de la qual t’estic escrivint. Màxim 80 paraules per aforisme. El comentari és lliure i personal.

Quan una revolució és impossible, corre el risc de convertir-se en el contrari: en una reacció.

Joan Fuster

     

Tots, si arribem a tenir raó, la tenim a mitges.

Joan Fuster

Els únics plaers que no defrauden són els imprevistos.

Joan Fuster

          

Exemple de resolució de la tasca

Exemple 1 de postil·la escrita intralingüística