Omet navegació

Adequar

Adequar un text consisteix a adaptar un text a un lector (o a un tipus de lector) concret, operant sobre algun o sobre diversos aspectes del text: lingüístics, ideològics o culturals (Cantero i De Arriba 2004: 10).

Per exemple, quan expliquem a un xiquet un contingut científic que no entén o quan expliquem als nostres iaios alguna qüestió de la modernitat que no acaben de copsar, estem mediant, concretament adequant un contingut a una audiència amb certes limitacions de comprensió.

D'altra banda, adaptar un text al registre estàndard també és adequar-lo, tant si és massa tècnic com si és massa poètic o massa vulgar perquè una audiència general i neutra el puga llegir sense conflictes en la comunicació.