Omet navegació

Traduir

Traducció inversa i multilingüe d'un poema d'Estellés

Duració.
30 minuts

Poema que cal retraduir al catalàA partir d’aquestes quatre versions del mateix poema (adjuntades al correu), tradueix-lo al valencià i envia-me’n la traducció mitjançant un correu electrònic.

Es tracta d’un exercici breu que et servirà per practicar la mediació. 

Exemple de resolució de la tasca

Exemple 1 traducció interlingüística escrita