Omet navegació

Exercitem les microhabilitats de mediació amb textos literaris

Si realitzes tota aquesta seqüència didàctica

  • Entendràs exactament què és la mediació i com s'avalua a les Proves de Certificació d'EOI.
  • Sabràs identificar les microhabilitats de mediació orals i escrites que existeixen i que es tenen en compte en l'avaluació i prendràs consciència del seu ús òptim.

Què és la mediació?

La mediació en ensenyament, aprenentatge i avaluació de llengües és la capacitat de comunicar-se de manera efectiva, tot resolent conflictes i dificultats, i negociant significats en el procés comunicatiu mitjançant unes microhabilitats o estratègies de mediació que hem de saber utilitzar i que van més enllà del coneixement d'una llengua en concret o d'un tipus concret de comunicació.
En definitiva, com diu Cantero (2020), mediar és comprendre, tindre recursos per adaptar el nostre misstge i la nostra intenció per resoldre qualsevol dificultat de comprensió, tot i que aquesta definició tan abstracta s'ha de matisar i desglossar.
Això és el que farem en aquest itinerari: treballar les microhabilitats de mediació oral i escrita perquè tingueu clar quins mecanismes heu de demostrar que domineu en les tasques de mediació de les proves. Podeu començar veient aquest vídeo en què explique en general, què és la mediació segons els documents del Consell d'Europa.
Aina Monferrer Palmer. La mediació: què és i noves tasques en les proves de l'EOI (CC0)