Omet navegació

Sintetitzar

Tasca

Duració.
10 minuts

Posa-li títol en veu alta al conte que acabes de resumir.

Exemple de resolució de la tasca

Exemple de resum i de síntesi intralingüística escrita

Exemple 2 resum i síntesi escrita intralingüística