Omet navegació

Síntesi escrita

Tasca

Duració.
10 minuts

Posa-li títol en veu alta al conte que acabes de resumir.