Omet navegació

Mediació dins de la mateixa llengua (intralingüística)

Com hem dit abans quan treballàvem la mediació oral, aquest tipus de microhabilitats de mediació, les que ens permeten adaptar i transformar els nostres textos orals i escrits dins de la mateixa llengua segons les necessitats, són les que s'avaluen explícitament en les proves oficials d'EOI.