Pragmaestilística del discurs del hip-hop en valencià

El primer dels articles sobre música en valencià i context lingüístic, social i cultural que publique. És una línia de recerca temptadora que intentaré ampliar els propers anys.

Es pot descarregar ací.

Monferrer-Palmer, Aina (2019) “Pragmaestilística del discurs del hip-hop en valencià”, Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi, 36 [maig]: 51-69. <http://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/145791/pdf_1516> [Consulta: 11-6-2019]

Anàlisi dels discursos periodístics en premsa espanyola al voltant dels fets relacionats amb el procés

Aquest article és una revisió del les construccions identitàries que s’observen en els discursos de la premsa espanyola i catalana al voltant del tema del procés sobiranista català. S’analitza un corpus de notícies i d’articles d’opinió centrats en sis talls transversals en l’extens eix cronològic del procés. Partim de conceptes com el d’ideologia lingüística i les construccions dialèctiques i simbòliques de les narratives identitàries, tot analitzat des del prisma de l’anàlisi crítica del discurs i de la sociolingüística.

Monferrer, Aina; Bellido, Teresa (2018) “Anàlisi dels discursos periodístics en premsa espanyola al voltant dels fets relacionats amb el procés“. Cultura, lenguaje y representación, 20: 95-111.

Es pot descarregar en pdf ací.

Amb el següent enllaç, s’accedeix a tot el número, que versa sobre discursos i geografies: http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr/issue/view/237

Aquest article parteix d’una comunicació que vàrem presentar Teresa Bellido i jo, Aina Monferrer, en el 9th International Workshop on Spanish Sociolinguistics, celebrat a Nova York l’abril de 2018.

ANNEX. Versos citats en l’article “Anàlisi pragmaestilística del discurs del hip-hop en valencià”

Monferrer, Aina (2018) “Anàlisi pragmaestilística del discurs del hip-hop en valencià”

Llegiu mésANNEX. Versos citats en l’article “Anàlisi pragmaestilística del discurs del hip-hop en valencià”

ANNEX. Textos periodístics analitzats

ANNEX. Textos periodístics analitzats en l’article “Anàlisi dels discursos periodístics en premsa espanyola al voltant dels fets relacionats amb el procés“, 2018, Cultura lenguaje y representación

Llegiu mésANNEX. Textos periodístics analitzats