Perfil personal

Llicenciada en Comunicació Audiovisual i Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Té dos màsters enensenyament de llengües i és Doctora Internacional Cum Laude i Premi Extraordinari de Tesi de l’UJI 2016 amb la tesi Estudi lingüístic, literari i textual de la poesia de Vicent Andrés Estellés en un marc d’interessos traductològics i didàctics, sota la direcció de Vicent Salvador. Ha estat professora de català a la Universidade de São Paulo i actualment ho és a l’Escola Oficial d’Idiomes de Castelló i a la Universitat Jaume I. Autora de desenes de publicacions, comunicacions i seminaris a universitats internacionals sobre llengua, literatura i cultura catalanes. Ara també estudiant el Grau de Filosofia per la UNED.

ainamonferrer@gmail.com

1 comentari a “Perfil personal”

Respon a Urba Cancel·la les respostes