“Borriana en l’obra poètica de Vicent Andrés Estellés”

Article publicat en el número 214 de la revista Buris-ana, de novembre de 2011. Es tracta d’un estudi analític de la presència del topònim “Borriana” en el corpus poètic estellesià, especialment dins del Mural del País Valencià.

“Borriana en la poesia de Vicent Andrés Estellés”

Deixa un comentari